Ski Blizzard Quattro 8.4 Ti Testski 167 cm Allmountain Ski inkl. Bindung X19 kqiuez3818-Skis

Ski Blizzard Quattro 8.4 Ti Testski 167 cm Allmountain Ski inkl. Bindung X19 kqiuez3818-Skis

St. Croix Mojo Salt 7'6 Medium Heavy Spinning Rod MSWS76MHF

Stainless Boston Whaler Exterior Bow Eye, Interior Bow Eye and Thread Stud 6